Benden

Müslüman Olmanın Şartları Nelerdir? Nasıl Müslüman Olunur?

Allah Teala her kulu İslam fıtratı üzerine yaratır. Her insan bir yaratıcının varlığını aklı ile idrak edecek ve onun kusursuz olduğunu anlayacak şekildedir fakat insanda bulunan bazı kötü huylar ve çevresel faktörler insanı İmanı açıdan sakata getirmektedir. Bu kötü etmenler inat, kibir, cehalet, kültürel çevre, arkadaşların ve ailenin din ile alakasız yaşamı gibi etmenler olmaktadır bu etmenlerden etkilenen insan Allah’tan uzaklaşmaktadır. Müslüman olmak isteyen veya dini kuralları bilmeden yaşayan kişinin ilk yapması gereken iş kelime-i şehadettir.

İmanın Şartları Kaçtır ve Nelerdir?

İmanın Şartları 6 (altı) tanedir.

İmanın Şartları sırasıyla:

 1. Allah’ın Varlığına ve Birliğine İman,
 2. Meleklere İman,
 3. Allah’ın Kitaplarına İman,
 4. Peygamberlere İman,
 5. Ahiret Gününe İman,
 6. Kadere İman şeklindedir.

İslamın İlk Basamağı Allaha ve Hz.Muhammede (sav) İman!

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Kelime-i Şehadet Okunuşu: “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü”

Kelime-i Şehadet Anlamı: “Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed (s.a.v) O’nun kulu ve rasûlüdür”  diyerek kişinin sadece dil ile değil kalp ile de inanması ile İman gerçekleşir ve Müslümanlığın en önemli adımı atılmış olur. Bir insan Allah’ın tek olduğunu kabul eder Rasulullah sav’da kabul ederse hiçbir ibadet yapmasa bile bu durumdan vazgeçmediği veya kötü ameller işlediği halde Müslümandır. İnsanların yaptıkları kötü şeyler doğru inandıkları sürece onları dinden çıkarmaz örnek verecek olursak bir insan alkol içer ve haram olduğunu bilirse dinden çıkmaz ama azıcık bir şey bu da mı haram derse dinden çıkar. Aynı şekilde zina eder ne yapalım mecburuz bu da haram derse dinden çıkar ama günahını ve yanlışını kabul ederse ne yaparsa yapsın dinden çıkmaz Allah Teala ademoğlu hatanı bildiğin sürece gökler dolusu günahla gelsen de affederim buyurmaktadır bu yüzden ben affolmam zannına kimse kapılmamalıdır.

Müslüman Olan Kişinin Önceki Günahları Affolur!

İslâm’a Girmek Önceki Günahları Temizler

Allah Teala Hazretleri kendisine doğru şekilde iman eden kullarını önceki yaptıkları tüm hatalarını silerek ödüllendirir. Küfürde iken yaptıkları her şey dine giren kişide sıfırlanır. Ab-ı hayat suyu içmiş gibi olur dine yeni giren kişiler.

Amr bin Âs (r.a) müslüman olurken Efendimiz’e:

 • “–Şart koşmak istiyorum” demişti. Efendimiz (s.a.v):
 • «–Neyi şart koşacaksın?» buyurdu. O:
 • «–Mağfiret edilmemi» dedi. Allah Rasûlü (s.a.v):
 • «–Müslüman olmanın daha önceki günahları silip süpürdüğünü, hicret etmenin daha önce işlenen günahları yok ettiğini, haccetmenin daha önce yapılan günahları ortadan kaldırdığını bilmiyor musun?» buyurdu. (Müslim, Îmân, 192. Krş. İbn-i Sa‘d, I, 299)

Yeni Müslüman Olan Kişinin Yapması Gerekenler Nelerdir?

İslâm’a Giren Kişi Ne Yapmalıdır?

Dine giren kişi öncelikle maddi ve manevi kirlerden temizlenmelidir, bunun için bilen bir kişiden gusül abdesti almayı öğrenir ardından gusül abdesti alarak maddi ve manevi kirlerden temizlenir. Gusül alan kişinin Allah’ım ben dışımı temizliyorum sende nurunla içimi temizle diye düşünmesi yerinde olur. İslama giren kişi gusülun ardından İslamın temel şartlarını öğrenmeye koyulmalıdır, yazımızın devamında bu şartlardan bahis edeceğiz. İslama giren kişinin ismi kötü bir şeyi çağrıştırmıyor isa değişmeyebilir fakat güzel olanı tavsiye edilen isimlerden bir tanesini almasıdır.

Ashâb-ı kirâmın haber verdiğine göre, bir kimse Müslüman olduğu zaman Rasûl-i Ekrem (s.a.v) ona namaz kılmayı öğretir, sonra da şöyle dua etmesini tavsiye ederdi:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي

“Allahümmağfir lî verhamnî vehdinî ve âfinî verzuknî: Allah’ım, beni bağışla, bana merhamet et, rızânı kazandıracak işler yaptır, bana âfiyet ve hayırlı rızık ihsân eyle!” (Müslim, Zikir, 35)

HERKESİN MÜSLÜMAN OLMA HAKKI VARDIR

İnsan ne günah işlerse işlesin zalim de olsa günahkar da olsa binlerce kez büyük günah da işlese İslam’a girme hakkı sınırlandırılmamıştır. Herkes tövbe edip dinin şartlarını kabul ettiği sürece İslam dini ile şereflendirebilir.

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Biri diğerini öldüren ve her ikisi de cennete giren iki kişiden Allah Teâlâ hoşnut olur. Bunlardan biri Allah yolunda savaş ederken diğeri tarafından şehit edilir. Kâtil olan da daha sonra tevbe edip Müslüman olur, o da Allah yolunda savaşırken Şehid düşer.” (Buhârî, Cihâd, 28; Müslim, İmâre, 128, 129)

Dini Müslümanım deyip yanlış yaşantılarda olanlardan öğrenmek ve bu mu din demek çok yanlıştır. İslam’da hiçbir kusur yoktur insanlar yaratılışları gereği günaha meyillidir zamanın bozuk olması ile de gerçek manada İslamı yaşayan çok az insan kalmıştır dinin ana direği namazı bile birçok dindar geçinen insan kılmamaktadır. Sadece lafta ve şekilcilikte bir din anlayışı vardır oysa ki İslam nizamı hayatın her alanında bizlere şekil veren ve hayatımızı mükemmel şekilde Allah’ın rızasına götürecek şekilde düzenleyen bir nizamdır.

İslamın Şartı Kaçtır ve Nelerdir?

İslamın Şartları 5 (beş) tanedir.

İslamın Şartları sırasıyla:

 1. Kelime-i Şehadet getirmek,
 2. Namaz kılmak,
 3. Oruç Tutmak,
 4. Zekat Vermek,
 5. Hacca Gitmektir.

Kelime-i Şehadetten Sonra En Büyük Şart: Namaz!

İslam dini namaz ile ayakta kalan ve dinin direği olarak namazı gören bir dindir. İslam ile müşerref olan her insan kesinlikle namaz kılmalıdır. Allah’ın kesin emri olan farz namazlar kesinlikle kılınmalıdır. Müslümanım diyen birçok insan namazlara gereken ehemmiyeti göstermemektedir. Rasululah (s.a.v) zamanında namaz kılmayan sahabe yoktu. Namaz onlar için yemek, su, hava gibi önemli idi. Namaz insanın hayatını şekillendireceği ona göre plan yapacağı çok önemli bir görevdir oysa insanlar namazlarını kazaya bırak bir şey olmaz diyerek ertelemekte her şeyin sahibi Allah’ın emrini hafife almaktadırlar. Patronları veya başlarındaki kişinin emrini asla erteleme şansları yokken Allah’ın emrini kolayca erteleyebilmektedirler.

 • “Namaz kılmayanın dini sağlam değildir.  Dinde namazın yeri, vücutta başın yeri gibidir.” (Taberânî, el-Mu’cemu’s-Sağîr, hadis no: 107)

 

 • “İstikamet üzere olun. Bunu tam başaramayacaksınız. O halde en hayırlı ameliniz namazdır. Kamil müminden başkası iyi abdest almaya ve abdestli kalmaya özen gösteremez.” (İbni Mâce, Tahare: 4; Muvatta, Tahare: 36; Müsned, 5/363)

 

 • “Kul namaza durduğunda, bütün günahları getirilir. Başı ve omuzları üzerine konulur. Rüku ve secdeye gittikçe dökülür, o insandan ayrılır.” (Taberânî, el-Mu’cemu’s-Sağîr, hadis no: 794)

 

 • “Yatsı namazını cemaatle kılan, gecenin yarısını, sabahı da cemaatle kılan, gecenin tamamını ibâdetle geçirmiş sayılır.” (Ebû Davûd, Salat, 45)

 

 • “Münafıklara en ağır gelen namaz, yatsı ile sabah namazını cemaatle kılmaktır. Bunlardaki ecri bilen, sürünerek de olsa, cemaate gelir.” (Buharî)

 

 • “Mü’minin nuru ve beyazlığı, abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır.” (Müslim, Tahâret 40; Nesâî, Tahâret 109 )

 

 • “Kim güzelce abdest alırsa, o kimsenin günahları tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar.” (Müslim, Tahâret 33; bk. Nesâî, Tahâret 84; İbni Mâce, Tahâret 6)

 

 • “Müslüman –veya mü’min– bir kul abdest alır ve yüzünü yıkarsa, gözleri ile bakarak işlediği her günah abdest suyu veya suyun son damlası ile yüzünden çıkar. İki elini yıkadığında, elleriyle tutarak işlediği her günah abdest suyu veya suyun son damlası ile ellerinden çıkar. Ayaklarını yıkadığı zaman, ayaklarıyla yürüyerek işlediği her günah abdest suyu veya suyun son damlası ile ayaklarından çıkar. Neticede o mü’min kul günahlardan temizlenmiş olur.” (Müslim, Tahâret 32; bk. Tirmizî, Tahâret 2)

 

 • “Şüphesiz ki benim ümmetim, kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağrılacaktır. Yüzünün nûrunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın” (Buhârî, Vudû‘ 3; Müslim, Tahâret 35)

 

 • “Sizden biriniz güzelce abdest alır onu tastamam yapar sonra da: Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh, derse, o kimseye cennetin sekiz kapısı açılır. O da dilediği kapıdan girer.” (Müslim, Tahâret 17; bk. Ebû Dâvud, Tahâret 65; Tirmizî, Tahâret 55)

 

 • “İnsanlar ezan okumanın ve namazda birinci safta bulunmanın ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, sonra bunları yapabilmek için kur’a çekmek zorunda kalsalardı kur’a çekerlerdi. Şayet camide cemaate erken yetişmenin ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, birbirleriyle yarışa girerlerdi. Eğer yatsı namazı ile sabah namazındaki fazileti bilselerdi, emekleyerek ve sürünerek de olsa bu iki namaza gelirlerdi.” (Buhârî, Ezân 9, 32, Şehâdât 30; Müslim, Salât 129)

 

 • “Ne dersiniz? Birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da, o kimse her gün bu nehirde beş defa yıkansa, kirinden bir şey kalır mı? Beş vakit namaz işte bunun gibidir. Allah beş vakit namazla günahları silip yok eder.” (Buhârî, Mevâkît 6; Müslim, Mesâcid 283)

 

 • “Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir.” (Taberani, el-Mu’cemü’l-Evsat, 5/186, hadis no: 4361)

 

 • “Büyük günahlardan kaçınıldığı müddetçe, beş vakit namaz ile iki cuma, aralarında işlenen küçük günahlara keffârettir.” (Müslim, Tahâret 14)

 

 • “Bir Müslüman, farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşû içinde ve rükûunu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe, bu namaz önceki günahlarına keffâret olur. Bu her zaman böyledir.”(Müslim, Tahâret 7)

 

 • “Sabah namazını kılan kimse Allah’ın himayesindedir. Dikkat et, ey Ademoğlu! Allah, bizzat himayesinde olan bir konuda seni sorguya çekmesin.” (Müslim, Mesâcid 261-262)

 

 • “Bir kimse evinde güzelce temizlenir, sonra Allah’ın farzlarından bir farzı yerine getirmek için Allah’ın evlerinden birine giderse, attığı adımlardan her biri bir günahı silip yok eder; diğer adımı da onu bir derece yükseltir.” (Müslim, Mesâcid 282)

 

 • “Ümmetim, abdestten dolayı yüzleri nurlu, el ve ayakları parlak olarak gelecekler. Ben havzın başına onlardan önce varacağım.” (Müslim, Tahâret 39; bk. İbni Mâce, Zühd 36)

 

Bu konuda daha birçok hadis vardır. Rasulullah efendimiz ahiret alemine geçerken gözümün nuru namaz diye buyurmuştur. Kafirler ile Müslümanları ayıran en önemli etmenlerden bir tanesi namazdır, bunun için namazlara çok dikkat edilmelidir. Sabah namazının farzını bırakalım sünneti bile dünya ve içindekilerden hayırlıdır hadisi şerifi ile belirtilmiştir. Namaz emri Kuranı Kerimde birçok yerde geçmektedir. Allah’ı razı etmede en önemli etkenlerden bir tanesi namazları Allah’ın istediği şekilde tadili erkan,  farz, sünnetlerine uyarak kılmaktır.

Zekat Vermek

Her nisab(zekat verebilecek maddi güce sahip olan) miktarı mala ulaşan Müslüman zekat verme zorunluluğundadır. Günümüzde insanların aç kalmasında en büyük etkenlerden bir tanesi malının zekatını vermeyen Müslümanlardır. İslam dini sosyal bir dindir ve fakirin hakkını zenginden ister ama zenginler dünyevi sevgiler ile mallarının 40’ta birini vermeyerek hem kendilerine hem de fakirlere zulüm etmektedirler.

Hacca Gitmek

Nisab miktarı mala ulaşan yani dine göre zengin olan herkesin şartları uyması durumunda hacca gitmesi farzdır.

Oruç Tutmak

Yılın belirli zamanlarında Ramazan ayında iman eden ve şartları uyan herkes Allah için bir ay oruç tutmalıdır. Allah katında en büyük ibadetlerden birisi oruçtur.

DİPNOTLAR!

Melekler ruhani varlıklardır ve Kuranı Kerimde geçtiği üzere cinsiyetleri yoktur. Meleklerin cinsiyeti var diyen Kuranı yalanladığı için dinden çıkar.

Müslüman bir insan tüm kitaplara inanır. Fakat bozulmamış olan sadece Kuranı Kerimdir. Allah’ın koruması altındadır. Fakat diğer peygamberlere gelen kitaplarda haktır gerçektir ama kavimleri bozmuştur.

Tüm peygamberlere iman etmek zorunludur. Diğer kavimlerin yaptığı gibi şuna inanırım buna inanmam demek küfürdür. Rivayetlere göre 124 bin adetinde olan peygamberlerin hepsi haktır inanırız.

İsa aleyhisselam ölmemiştir göğe yükseltilmiştir ahir zamanın sonlarında Mehdi aleyhisselam çıkınca onun ordusuna katılacaktır. Kendisinin Rasulullah ümmeti olma duası kabul edildiği için ümmet olduktan sonra vefat edecektir.

Kadere iman etmek çok önemlidir. Kader hakkında Peygamberimiz birçok hadisinde ümmetinin ilerde bu konuda sıkıntılar çıkaracağını belirmektedir. Bir takım dış destekli hoca görünümlü şarlatanlar İslamın ana ilkelerinden olan Kaderi reddetmekte ve böylece dinin altını oymaya çalışmaktadır bu konuda çok dikkatli olunmalı İmanımız ile oynanmasına müsaade etmemek lazımdır.

Hadisler Kuranı açıklamada çok önemlidir. Tamamen dinle alakası olmayan hadisler dışında hadisleri reddetmek çok tehlikelidir. Peygamberimiz sakın sizi arkanıza yaslanmış şekilde hadislerimi reddederken bulmayayım demiştir. Fakat ümmetten bazıları tam dediği gibi o hadis yanlış bu doğru gibi oyun oynarcasına Efendiler Efendisinin hadislerinin yalan yanlış olduğu gibi saçma bir kanıya kapılmaktadır. Bizim işimiz dine uyarak amel etmektir dini sorgulamak değildir.

İslamın ana amacı güzel ahlaktır. Namaz insanı kötü ahlaktan, insanlara kötü davranmaktan alıkoymuyorsa kıldığı namazda sorun vardır. Ahlak temel ilkedir. O yüzden iyi bir Müslüman komşularla iyi geçinen, ticaretinde dürüst, yalanı asla insanları kandırmak için kullanmayan, ailesinin çevresinin ana babasının hakkını düşünen fakire fukaraya destek olan, haksızlıklara karşı duran hak yemekten korkan kişidir. Asla rüşvetle işi olmaz. Devletin imkanlarını kendi lehine kullanmaktan korkar. Görev verecekse akrabasını değil işi iyi yapanı getirir. Faiz ile işi olmaz. Aksine borç verir. Allah için sabreder böylece Allah katında çok makbul amel işler. Kimseyi günahı nedeni ile aşağılık gibi yargılamaz. Kişiye değil günahına kızar her insanın bir gün tövbe edebileceğini kendisinin ise sapıtabileceğini aklında tutar. Velhasılı kelam ahlakı ile eminliği ile Müslümanım demeden insanlar Müslüman olduğunu anlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı